Alle regulatorer skal være produsert med toleransegrense fra 1.5 til 5.0 mm, men det finnes enkelte regulatorer i markedet som dessverre er produsert utenfor disse grensene. Dette gjør at tappen som sitter i disse regulatorene blir for kort, og den kommer ikke langt nok ned for å åpne ventilen på flasken. Her er det leverandør av regulatoren du må henvende deg til.