Hvis det er selve flasken eller ventilen som lekker, så er dette reklamasjon. Da må du sette flasken ut for utlufting, gjerne et stykke unna folk. I tilfeller hvor det er lekkasje i propanslangen eller på utstyret, må dette utbedres før utstyret tas i bruk igjen. Henvend deg til forhandler hvor du kjøpte flasken, husk kjøpskvitteringen.