God ventilasjon ved bruk av gassutstyr innendørs er viktig fordi, når propan brenner forbrukes det luft i fra rommet. Det går med ca 12m3 pr. kg. gass som forbrennes.