Siden Propan er ca 1.6 ganger tyngre enn luft, vil denne oppføre seg på samme måte som vann. Den «renner» langs gulv/bakke og samler seg gjerne opp i forsenkninger i terrenget.