I Norge er Propan handelsnavnet for en blanding som består av hydrokarboner. (propan – C3H8 og butan – C4H10). I Norge skal propan bestå av minimum 95% propan og resten butan, men som regel er andelen propan enda høyere enn 95%. I realiteten leverer vi som regel mellom 97-98% propan. I Norge hvor vi har kalde forhold er det viktig at andelen propan er høy.