LPG, eller flytende petroleumsgass, er det vanlige handelsnavnet for propan og butan. LPG er et hydrokarbon produsert ved å raffinere det fra råolje. Propan er et hydrokarbon produsert av råolje ved hjelp av raffinering.

Green Fuels propan, tappes på vårt eget påfyllingsanlegg i Brumunddal, er alltid høykvalitets 95 % propan (C3H8). I flasken eksisterer den i trykkformet, flytende form. Trykket inne i en propanflaske er avhengig av omgivelsestemperaturen, vanligvis fra 7 til 9 bar. Fyllingsgraden av propanflasker er 80 prosent av flaskekapasiteten. En “gasspute” står igjen på toppen av flasken, noe som betyr rom for væsken å ekspandere dersom temperaturen stiger.

Egenskaper for Propan

  • Propan er en brennbar, fargeløs gass.
  • Propan er ca. 1,6 ganger tyngre enn luft.
  • Propan er ikke giftig, men har en kvelende effekt i store konsentrasjoner .
  • Propan er naturlig luktfri, men det er tilsatt et luktmiddel av sikkerhetsmessige årsaker – for å advare brukere om mulige lekkasjer.
  • Propan genererer ikke sot ved forbrenning så lenge tilstrekkelig forbrenningsluft er sikret (sørg for god ventilasjon!).
  • 1 kg propangass inneholder 12,9 kWh energi. Dette betyr at en 11 kg propanflaske vil produsere over 140 kWh energi.
  • 1 kg propangass er 1,972 liter flytende propan.

Hvis du bruker propan under kalde forhold, må du kontrollere at flasken er fylt med propan og ikke butan som har lavere fordampningskapasitet. Green Fuels sine propanflasker er alltid fylt med høy kvalitet 95 % propan.